แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนที่เรียนกับครูณัชพลทุกคน จะมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอน โดยใช้ระบบ LMS ให้นักเรียนเข้าไปใช้ที่ http://www.borkruwittayalms.com ถ้ามีการเปลี่ยนแปงจะแจ้งให้นักเรียนทราบอีกครั้ง


ข่าวกิจกรรมนักเรียน

IMG_3834_resize.JPG
วันพ่อปี 54 รูปภาพต่อ....
101_0392.JPG
กองลูกเสือโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ถวายราชสดุดี 25 พ.ย.2554 ดูภาพ....
t01.jpg
งาน"อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย บ่อกรุร่วมใจลอยกระทง 54" ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแม่งานจัดกิจกรรมในวันที่ 10 พ.ย.2554 มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมมากมาย อาทิเช่น การทำกระทงให้กับวัดบ่อกรุจำนวน 400 ใบ จากนักเรียน 4 คณะ ๆ ละ 100 ใบ การประกวดนางนพมาศ, เทพีขวัญใจ บ.ว., เทพีแต่งกายงาม, เทพีบุคลิกภาพดี และการประกวดประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ภาพประกอบ....
c01.jpg
c24.jpg
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2554 ซึ่งปกติเป็นวันหยุดราชการของคุณครู แต่คุณครุทุกท่านได้เสียสละเวลามาพัฒนาตัวเองด้วยการอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยเรื่องการทำข้อสอบออนไลน์ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย Wikispaces วิทยากรโดยคุณครูสนุขุม ดอกเข็ม และคุณครูณัชพล กาฬภักดี งานนี้นักเรียนสามารถเข้ามาชมผลงานของคุณครูทุกท่านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่นี่ แล้วคลิก Wikispaces ของคุณครู มีต่อ..........

02.jpg
ผอ.บุญช่วย อ้นสืบสาย กล่าวเปิด
17.jpg
นักเรียนลงมือประกอบคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ เพื่อจัดกิจกรรมค่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนตำบลบ่อกรุ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2554 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุวรรณ ภูฆัง จากร้านสุวรรณคอมพิวเตอร์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมกับคุณครูปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ คุณครูสุขุม ดอกเข็ม และคุณครูณัชพล กาฬภักดี ในโอกาสนี้เยาวชนตำบลบ่อกรุต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ท่านนายกศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรม สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้ได้รับความรู้และสิ่งดี ๆ มาโดยตลอด มีต่อ........

72100370_2_20110909-140717.jpg
ค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 5-6 กันยายน 2554 ที่ค่ายแพนด้าเแคมป์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยคุณครูวรินธร ทิพเนตร โรงเรียนบ่อกรุวิทยา โดยผู้อำนวยการบุญช่วย อ้นสืบสาย ตลอดจนเยาวชนในตำบลบ่อกรุ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน
original_bokru2_6.gif
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2554 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ่อกรุเพิ่มเติมจำนวน 20,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เด็กนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก และได้รู้ว่า ภาษาอักฤษไม่ยากอย่างที่คิด


ข่าวในชุมชน.....................
ชาวตำบลบ่อกรุมีโอกาสได้ต้อนรับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 มาตรวจเยี่ยมตามโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ณ วัดทุ่งกฐิน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552

งานยกธงที่ยิ่งใหญ่ วันที่ 19 เมษายน ของทุกปี ชาวตำบลบ่อกรุและตำบลใกล้เคียงร่วมกันจัดประเพณียกธง เป็นประเพณีเก่าแก่ของลาวครั่ง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองแต่ดั้งเดิม สมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นและสืบทอดต่อไป อ่านต่อ...........

เทศบาลตำบลบ่อกรุ โดยนายกศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล จัดใหญ่ กีฬาสามัคคีต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ "บ่อกรุคัพ ครั้งที่ 1" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 กันยายน 2554 มวลชนและผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันมากมาย ประธานพิธีได้แก่ พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวรายงานโดยนายมนัส อ่ำทอง นายอำเภอเดิมบางนางบวช มีกีฬาหลายประเภทได้แก่ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ และเปตอง งานนี้ถ้วยรวมเป็นของตำบลบ่อกรุ........

ต้อนรับปีกระต่าย ปีใหม่ 2554 งานกิจกรรมนักเรียนจัดให้มีการทำบุญอาหารแห้ง ในช่วงเช้า หลังนั้นต่อด้วยความสนุกสนานกับวงดนตรี และการแสดงของนักเรียน