ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน
2. สมัครสมาชิกเพื่อสร้าง wikispaces เป็นของกลุ่ม แล้ว Join this Wiki กับครูณัชพลที่ krunatchaphon.wikispaces.com
3. รอให้ครูณัชพล รับการเป็นสมาชิก

คำชี้แจง ให้นักเรียนสมัคร เป็นสมาชิก krunatchaphon.wikispaces.com แล้วเข้ามาลงชื่อในหน้านี้ โดยคลิกที่ EDIT กรอกข้อมูลตามเลขที่/บันทึกข้อมูล
กลุ่มที่
ชื่อ-สกุล
e-mail Address
wikispaces/ผลงานนักเรียน
ชื่อเรื่องโครงงานที่สนใจ
พัฒนาด้วยโปนแกรม
ผลการตรวจสอบตรวจสอบ
ตัวอย่าง
นายณัชพล กาฬภักดี
bknatchaphon@gmail.com
http://krunatchaphon.wikispaces.com
การสร้างเว็บไซต์ประเพณียกธง
wikispaces


1นางสาวนงลักษณ์ ปัสสา
annzii-kikujung@hotmail.com
http://kanitta3883.wikispaces.com
ประวัติคำขวัญอำเภอเดิมบางนางบวช
wikispaces
แก้ไขคำขวัญด่วน รูปที่เป็นของ moohin ให้เอาออก เป็นของลิขสิทธิ์ ไปถ่ายเองแล้วย่อภาพขนาดประมาณ 500pixel และสัมภาษณ์เอง ผ้าทอหาเพิ่มว่ามีที่ไหนบ้าง ใครที่ยังทำอยู่ สัมภาษณ์พร้อมประวัติ
ปีใหม่แล้วข้อมูลยังไม่คืบหน้าเลยนะ
1
2นางสาววรรณภา ใจเย็น
วันที่ 30 ม.ค.55 /-- หน้าแรกควรมีอะไรมากกว่านี้ / ที่ปรึกษา / ข้อมูลผู้จัดทำ / ภากผนวก 5 บท/ทำหัวเว็บให้สวยงาม

3นางสาวขนิษฐา สะราคำ


1.นางสาวรุ้งเพชร กาฬษร
rungphet3896@gmail.com
http://wajha-rungpet-wipawan.wikispaces.com
พิธีมงคลแต่งงานแบบไทยในหมู่บ้านหนองป่าแซง
wikispaces
หาสัก 3 หมู่บ้านเปรียบเทียบกัน
2
2.นางสาววาจา นรสิงห์
ให้เอารูปและขั้นตอนประเพณีการแต่งงาน มาใส่ พร้อมคำอธิบาย ว่าเป็นมาอย่างไร ส่วน 5 บท ไม่นับเป็นหน้าการนำเสนอในนี้ ให้อยู่ในภาคผนวก เป็นรายงานโครงการ

3.นางสาววิภาวรรณ ซึ้งมงคลทรัพย์
ครั้งที่ 3 ข้อมูลมีมากขึ้นแล้ว ควรหารูปภาพประกอบในแต่ละขั้นตอน การลิงค์หน้าแรกไม่ตรงกัน เริ่มดีแล้ว ทำต่อไป นะครับ ใช้รูปนักเรียน ยังไม่มีประวัติครูที่ปรึกษา เรียงภาคผนวกไว้หลังสุด/ข้อมูลของผู้ที่เป็นคู่บ่าวสาว (ขออนุญาตเขาด้วย)

1.นางสาวพัชริน กาฬภักดี
thairice2011@hotmail.com
http://thairice.wikispaces.com
ข้าวไทย
wikispaces
เป็นการทำนาในชุมชน ภาพเป็นการถ่ายใหม่ ศึกษาและสัมภาษณ์จากชาวนาจริงๆ มีประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวอะไรบ้าง?
3
2นางสาววรพรรณ ทองอ้ม
ปีใหม่แล้วข้อมูลยังไม่คืบหน้าเลยนะ หาข้อมูลเพิ่ม การลงทุนในแต่ละไร่ / ครั้ง ผลตอบแทน/ไร่/ครั้ง (บอกผู้ที่เราสัมภาษณ์มาด้วย) หารูปใส่เพิ่มเติมในบางหัวข้อ

3นางสาวสุภารัตน์ กาฬภักดี


1.นางสาวกชกร เวชกามา
p.a.m4285365265@gmail.com
http://sanjaophor.wikispaces.com
ประวัติศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม
wikspaces
ถ่ายภาพปัจจุบัน สัมภาษณ์เป็นปัจจุบัน กิจกรรมต่าง ๆ ของศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม
4
2.นางสาวดวงกมล อุดมอนุรักษ์สกุล
เริ่มทำรายงาน 5 บทได้แล้ว ทำเป็นภาคผนวก ตกแต่งหัวเว็บให้สวยงาม ทำเป็นโลโก บางเรื่องควรมีรูปภาพแทรกเพิ่มเติม ไม่ควรมีแต่ดัวหนังสืออย่างเดียว
31/1/55 เริ่มมีการทำวีดิโอ ดูดีมากเลย

3นางสาวสุนทรี พรมศรี


1นายศุภกร เสาวรส
loasdid_3876@hotmail.co.th
http://loasdid.wikispaces.com
ประวัติลาวครั่ง
wikspaces
เปลี่ยนรูปด่วน ตามที่กำหนด อัดเสียงคำพูดได้ยิ่งดี หรือถ่ายวีดิโอ (อาจารย์พินิต)
5
2 นายวสันต์ กาฬภักดี
ปีใหม่แล้วข้อมูลยังไม่คืบหน้าเลยนะ ไม่มีประวัติอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะ ครูเป็นครูที่ปรึกษาเลย ทำดีขึ้นมาก เริ่มทำ 5 บทหรือยัง เตรียมทำเลยนะเดี๋ยวไม่ทัน /ดีมาก ควรหาภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอ เช่น ประเพณีต่าง ๆ รูปผู้ที่ให้สัมภาษณ์ควรมีทุกคน ไปขอถ่ายมาอ้าง และลงผู้ที่ให้ข้อมูลด้วย

3นางสาวชิดชนก กาฬภักดี


1นายจักรกฤษณ์ ภูฆัง
Lan_Nan_May_@hotmail.com
http://Edimbagnagbwch.wikispaces.com
ประวัติอำเภอเดิมบาง
wikispaces
เริ่มมีข้อมูลมากขึ้น แต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลด้วย
6
2นางสาวจีรานันท์ ภูฆัง
ปีใหม่แล้วข้อมูลยังไม่คืบหน้าเลยนะ หารูปมาใส่มากกว่านี้ ทำดีขึ้นมากแต่งหัวเรื่องให้สวย ตำนานอำเภอเดิมบางน่าจะมีมากกว่านี้

3นางสาวลักขณา จันทร์ลอย


1กิตติคุณ ขอนพวง
dear_za_002@hotmail.com
http://kittikun.wikispaces.com
ประวัติเขื่อนกระเสียว
wikispaces
น้อยไป ควรหาอำเภอด่านช้าง
7
2อัครินทร์ ศรีเดช
ปีใหม่แล้วข้อมูลยังไม่คืบหน้าเลยนะ

3ปัญญา กาฬภักดี


1ปราโมทย์

8
2


3


1นางสาวจริยา จันทร
wadkao@hotmail.com
http://wadkao.wikispaces.com
ประวัติวัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
wikispaces
น่าจะไปถ่ายรูปใหม่ แล้วไปสัมภาษณ์หลสงพ่อ และลงกิจกรรมของวัดที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม
9
2นางสาวดาริน กาฬษร
ปีใหม่แล้วข้อมูลยังไม่คืบหน้าเลยนะ ลิงค์ไม่ถูก /แก้การลิงค์ด้วย รูปภาพน้อยไป

3นางสาววรรณภา สว่างศรี


1ผกามาศ ดวงจินดา

10
2อทิยา มะหิงษา

http://athiya1307.wikispaces.com
http://thungkanlueang.wikispaces.com
การย้อมผ้า

ตกแต่งหัวเว็บให้สวยงาม ข้อมูลยังน้อยนะ ทำเป็นอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำ และศึกษาวิธีสมัยเก่าและสมัยใหม่ ประวัติผู้ให้ข้อมูล

3ทัศพล ฉ่ำสดใส


1นายถิรชา อินทร์เพ็ชร

11
2นายประมาณ สาธุรัตน์

http://Danchang2012.wikispaces.com
3นายปราโมทย์ สาธุรัตน์
http://orregister12.wikispaces.com[กลับหน้าแรกโครงงาน]

บันทึกการส่งโครงงาน นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2556
คำชี้แจง ให้นักเรียนสมัคร เป็นสมาชิก krunatchaphon.wikispaces.com แล้วเข้ามาลงชื่อในหน้านี้ โดยคลิกที่ EDIT กรอกข้อมูลตามเลขที่/บันทึกข้อมูล
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
เรื่องที่ทำ
wikispacesผลงานนักเรียน
ชื่อที่เข้าใช้และรหัสผ่าน
email
บันทึกผลการตรวจเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
นายณัชพล กาฬภักดี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูณัชพล
http://krunatchaphon2556.wikispaces.com
krunatchaphon/xxxx
bknatchaphon@gmail.com
ตัวอย่าง
1.นางสาวชุติมา การภักดี
นางสาวจารุวรรณ คชอินทร์
ประวัติของวัดบ่อกรุ
http://numpet.wikispaces.com
chutima0829273713/04093
chutima0829273713@gmail.com

2.นายกฤษาดา สะราคำ
นางสาวจันทรานุสรณ์ มากทรัพย์
นางสาววาราญา มนตรีอุปถัมภ์
นางสาวสุจิตตรา จันทร์เงิน
ประวัติลาวครั่งบ้านบ่อกรุ
http://juntanusorn.wikispaces.com
juntanusorn/0860096824
bow492011@gmail.com

3.นางสาวศิริกัญญา หม่องจันทร์ นางสาวกนกวรรณ กาฬภักดี นางสาวเทพลีลา กาฬภักดี
ประวัติศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม
http://kanogwan.wikispaces.com
kanogwan/04143
beekanogwan11@hotmail.com

4.นายสมคิด จันทร
ประวัติหมู่บ้านหนองกระทุ่ม
http://armsomkid.wikispaces.com
armsomkid/0866671338
armsomkid@gmail.com

นายภาคภูมิ พูลสวัสดิ์

นางสาวกาญจนา กาฬภักดี

นาย โชคชัย นกเล็ก

5.นายนิรุตติ์ เมฆฉาย
ประวัติวัดอู่ตะเภา
http://nirut.wikispaces.com
nirut/0884575275
acash008@gmail.com

นายอานนท์ โพธิ์ทอง

นายพิสิฐพันธ์ กาฬภักดี

นา่ยพงศ์ศิริ เนียมสวัสดิ์6.นายอนันทพงษ์ กาฬภักดี
ประวัติวัดบ้านลาด
http://anantapong.wikispaces.com
anantapong/04087
anantapong04087@gmail.com

นาย วีรภัทร อินทนะ

นายเฉลิมชืต ศรีอนงค์

นายศราวุธ จันทรรัสมี7. นาย ชัยมาศ เนตรทิพย์
ประวัตฺวัดหนองเด่น
http://chaimas.wikispaces.com
chaimas/04072
chaimas04072@gmail.com

นาย ชัยณรงค์ กาฬภักดี

นาย ชาญณรงค์ กาฬภักดี

นาย สหรัฐ กาฬภักดี8. นางสาวสุพัตรา ประเสริฐสังข์
ประวัติการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
http://annsuphattra15.wikispaces.com
Annsuphattra/12345678a
Annsuphattra@hotmail.com

นางสาวมณัชนันท์ สัตหัตถ์

นายวสันต์ กาฬภักดี